KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Miminkovské svíčky
e-shop zdarma Svatební svíčky
e-shop zdarma Nejlepší kamarádce
e-shop zdarma S vlastní fotkou
e-shop zdarma Pro paní učitelky
e-shop zdarma Maminkám s láskou
e-shop zdarma Tatínkům s láskou
e-shop zdarma K narozeninám, k svátku
e-shop zdarma Znamení zvěrokruhu, s charakteristikou jmen, atd.
e-shop zdarma Z lásky
e-shop zdarma Svíčka na přání - univerzální
e-shop zdarma Vonné vosky do aromalamp
e-shop zdarma Polévané svíčky
e-shop zdarma Přírodní soli do koupele
e-shop zdarma Svíčky Bailar
e-shop zdarma Obrázkové svíčky
e-shop zdarma Dorty z ručníků
e-shop zdarma Stékané svíčky
e-shop zdarma Čakrové svíčky
e-shop zdarma Vonné svíčky
e-shop zdarma Svíčky ve skle
e-shop zdarma Aromalampy, pokladničky
e-shop zdarma Palmové svíčky
e-shop zdarma Plovoucí svíčky
e-shop zdarma Kovaná ruční výroba
e-shop zdarma Velikonoční svíčky
e-shop zdarma Klasické svíčky
e-shop zdarma Vánoční svíčkyReklama:

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na stránkách internetového obchodu www.svickyfuego.cz (dále jen e-shop). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího („Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky vytvořené prostřednictvím internetového obchodu www.svickyfuego.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Dodací údaje").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu svickyfuego.cz dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.


Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.
 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 
 
Dodací podmínky
 
Zboží odesíláme nejpozději do 48 hod. od potvrzení objednávky na dobírku nebo přijetí platby na účet. Zboží, které není skladem, nebo je vyráběno dle přání Kupujícího, je zpravidla dodáno konečnému spotřebiteli do 15 pracovních dnů, nejpozději však do 30 pracovních dnů.
 
Ceny dopravného jsou znázorněny v objednávkových formulářích nákupního košíku na stránkách www.svickyfuego.cz.
 
Výroba zakázkových svíček. 
 
Zakázková výroba svíček dle přání zákazníka podléhá zvláštním právním předpisům. V případě započetí výroby není možné odstoupit od smlouvy.
 
Při zakázkové výrobě Vám bude po úhradě objednávky odeslán grafický návrh motivu na svíčku a po Vašem schválení bude předán do výroby. 
Po předání do výroby není možné dále grafické návrhy upravovat. Pouze s vyjímkou uhrazení nákladů spojených se započetím výroby. Náklady se liší podle fáze ve které se výroba nachází. 
 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
- v případě tiskové chyby
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 
 
Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
 
Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.
 
Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.
 
Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
 
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 
- na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 
- a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 
- na dodávku noovin, periodik a časopisů,
 
- spočívajících ve hře nebo loterii
 
 
Vrácení zboží
 
Zboží objednané přes e-shop máte možnost vrátit do 14 dnů, bez uvedení důvodu a máte nárok na vrácení peněz za zboží. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité, oblečení nenošené, neprané a mít původní obal a etikety. Zlevněné zboží zpět nepřijímáme. Peníze se posílají zpět bankovním převodem do 30 dnů od doručení zboží zpět na adresu Prodávajícího.
 
 
Při vracení zboží je třeba zaslat je dopravcem  dle uvážení Kupujícího na vlastní náklady, nikoliv na dobírku. Dobírkové balíčky nebudou převzaty.
 
 
 
Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.svickyfuego.cz) v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
 
Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.svickyfuego.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán.
 
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
 
Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení produktů je pouze ilustrativní.
11698 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!